nieuws

05 aug 2002, 00:12

Vuurwerk Groningens Ontzet toch afgestoken in Stadspark

Het "Groots Briljant Vuurwerk" als traditionele afsluiting van de feestelijkheden tijdens Groningens Ontzet mag definitief worden afgestoken in het Stadspark. De gemeente Groningen heeft zich bereid verklaard om de extra kosten voor het vuurwerk voor haar rekening te nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om de kosten die voortvloeien uit de talrijke extra maatregelen die getroffen moeten worden om het vuurwerk zo veilig mogelijk te laten zijn. Zo zal rond de afsteekplaats een gebied met een straal van 325 meter moeten worden afgesloten. Als gevolg daarvan zal onder meer het deel van de westelijke ringweg tussen het Hoendiep en het Vrijheidsplein voor autoverkeer worden afgesloten. Wel kunnen auto’s worden geparkeerd op de terreinen langs de Leonard Springerlaan. Er zullen verder extra fietsenstallingen worden ingericht. Voor rolstoelgebruikers zal er op de drafbaan een apart vak beschikbaar zijn. Het vuurwerk begint om kwart voor elf ’s avonds. Vanuit de binnenstad zullen feestvierders onder muzikale begeleiding naar het Stadspark kunnen lopen.