nieuws

23 jan 2012, 10:10

Vrienden van de Stad Groningen tegen hoogbouw Ebbingekwartier

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen vreest voor aantasting van de kwaliteit van de binnenstad van Groningen, wanneer de gemeenteraad toestaat dat er hoge panden mogen worden gebouwd in Bloemstraat en Ebbingekwartier. Volgens Thomas Sleyfer, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen, moeten we voorzichtig omspringen met de Groninger binnenstad en dan ook niet toestaan dat er hogere gebouwen komen in de Bloemstraat en omgeving, zo blijkt uit een brief aan B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Komende woensdag 25 januari komt het bovengenoemde bestemmingsplan aan de orde in de raadsvergadering. Volgens de Vrienden van de Stad Groningen lijkt het er op dat er in dit plan een regeling zit die het al te gemakkelijk mogelijk maakt binnen een bestaande gevelwand aanzienlijk hoger te bouwen.

‘ Voor ontwikkelaars is het bijna een automatisme – gebouwen moeten vanuit hun standpunt immers maximaal rendement opleveren – om bij het opkopen van panden nieuwe panden te ontwikkelen die de maximale ruimte binnen het bestemmingsplan benutten. Dan is het onvermijdelijk dat er binnen bestaande gevelwanden plotseling (te) hoge panden worden gebouwd. ‘

‘Omdat de plekken waar dat gebeurt van incidenten afhankelijk zijn, c.q. van het toeval van een vrijkomend pand, ontstaat er een stedenbouwkundig beeld dat geen samenhang kent en waarbij de gevelwand gemakkelijk totaal wordt verstoord. Dergelijke ontwikkelingen vinden wij zorgelijk. Het tast de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad aan, en heeft daardoor een negatieve invloed op de beleving.’, aldus de Vrienden van de Stad Groningen.