nieuws

30 okt 2015, 16:04

Vrees voor ruïnering cultureel erfgoed in Groningen

Vrees voor ruïnering cultureel erfgoed in Groningen

“Het is vijf over twaalf, we moeten kiezen tussen monumenten behouden of ruïnes creëren!” Deze emotionele oproep klonk aan het eind van het symposium Erfgoed in Beweging, behoud van monumenten in het aardbevingsgebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat op donderdag 29 oktober in het Kasteel te Groningen werd gehouden ter ere van het 100 jarig bestaan van de stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie met ondersteuning van het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

 

120 eigenaren, beleidsmakers, adviseurs en diverse belangenbehartigers waren met elkaar in gesprek over hun zorgen over het Groninger erfgoed, en de mogelijke oplossingen die nodig zijn om het erfgoed te behouden. Naast het ‘opslingereffect in aardbevingen’ van Rien Herber zette ook Jan van den Broek de zaal aan het denken met zijn presentatie over de relatie tussen het landschap en de bebouwing. “In het toneelstuk van heden en verleden is het landschap niet alleen decor maar ook acteur”. Een monumenteigenaar vertaalde dit tijdens een themasessie in: “Monumenten moeten behouden blijven, inclusief hun bouwsporen. Misschien is het tijd om nieuwe bouwsporen (‘21ste eeuw aardbevingen) te maken, zodat de verstevigingen iets toevoegen aan onze monumenten.”

 

Monumenteigenaren stelden dat onderhoud en versterking van monumenten maatwerk is. Niet alleen omdat elk monument anders is, maar ook omdat elke eigenaarssituatie verschillend. Kan er wel eenduidig (monumenten)beleid worden opgesteld voor het aardbevingsgebied?

Gemeenten moeten aan de slag!

 

Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, gaf alvast een kleine inkijk in zijn meerjarenprogramma omdat hij “het erfgoed een warm hart toe draagt, dat is wat Groningen tot Groningen maakt”. De insteek die wordt gebruikt komt uit de stadsvernieuwing voort, waarbij per gebied het gesprek met dorpen en vervolgens met individuele eigenaren wordt aangegaan. Daaruit volgen per deelgebied relevante onderwerpen waarvoor een maatwerkoplossing gezocht zal worden, bijvoorbeeld welk erfgoed behouden moet worden en welke voorkeuren er zijn voor de manier waarop dit moet gebeuren. Daarbij gaf Alders aan “er staan in het gehele gebied slechts 100 gemeentelijk monumenten benoemd, dan weet u wel dat de gemeenten hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Zij moeten dus heel snel met u aan de slag gaan!”

 

Een andere item dat tijdens de sessies naar voren kwam is de onduidelijkheid voor eigenaren en de lange procedures voordat er tot overeenstemming wordt gekomen. "We hebben als eigenaren vooral behoefte aan duidelijkheid. Het is nu allemaal zo onduidelijk. We willen iemand die overzicht heeft en ons in één keer kan bijpraten." Alders was hier duidelijk over, deze wens had hij de afgelopen tijd zoveel gehoord, dat het formeren van één loket in zijn programma staat.

 

Op de vraag hoe het erfgoed te behoeden, waren de eigenaren helder: “We kunnen onze monumenten onder een kaasstolp zetten en hopen dat ze overeind blijven. We kunnen ook kiezen voor passend maatwerk en onze monumenten verduurzamen om ze de volgende eeuw in te loodsen”.

 

Hoe Alders dat denkt te realiseren wordt woensdagavond 4 november duidelijk als hij zijn programma voor een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen in de Kerk van Loppersum presenteert.