nieuws

20 mei 2011, 10:10

Vragenuur gemeenteraad Groninger Forum en Jan Terlouw

De gemeenteraad van Groningen houdt maandag 23 mei van 18.00 tot 20.00 uur een vragenuur met Jan Terlouw over het rapport ‘Een nieuwe route naar het Forum’. De heer Terlouw zal namens de commissie conceptontwikkeling Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum, beter bekend als de commissie Terlouw, het rapport

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

toelichten en vragen beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis en is openbaar.

De commissie Terlouw deed onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden van de invulling van het concept van het Groninger Forum en de economische structuurversterking van het project Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en het college van Burgemeester en Wethouders en werd eind april gepresenteerd. Woensdag 25 mei bespreekt de gemeenteraad van Groningen de reactie van het college van B&W op het rapport van de commissie Terlouw. Het vragenuur is bedoeld als voorbereiding op deze raadsvergadering.

Unieke kans
De commissie Terlouw komt tot de conclusie dat Groningen met de bouw van het Forum een unieke kans heeft een forse impuls te geven aan de culturele infrastructuur van de stad. Het Forum zal ook als motor fungeren voor de ontwikkeling van het gebied aan de Oostzijde van de Grote Markt, aldus de commissie. De commissie doet wel enkele suggesties om het concept te verrijken. Ook is de commissie van mening dat de begroting op een aantal onderdelen aanzienlijk kan worden aangescherpt.

De bijeenkomst is ook live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad