nieuws

23 mei 2010, 11:11

Voorzitter Tweede Kamer Gerdi Verbeet op solex door Eemshaven

De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet, werd gisteren door Harm Post van Groningen Seaports en gedeputeerde William Moorlag op een solex rondgeleid door de Eemshaven. Daar bekeek ze de onder andere de ontwikkelingen op energiegebied die er momenteel plaatsvinden, zoals de bouw van twee energiecentrales en het windpark Westereems.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Later had Verbeet een gesprek met Commissaris van de Koningin Max van den Berg over onder andere de inrichting van het openbaar bestuur. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen willen het voortouw nemen door te starten met een proeftuin. In deze proeftuin willen de drie noordelijke provincies rijkstaken op het gebied van wegen en landelijk gebied overnemen. Ook de taken van de waterschappen willen de drie provincies voor hun rekening nemen. Friesland, Drenthe en Groningen hebben al positieve ervaring met noordelijke economische samenwerking in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Ook de bevolkingskrimp kwam aan de orde. In Delfzijl bezochten Verbeet, Moorlag en de burgemeester van Delfzijl Emme Groot een herstructureringswijk. Door de krimpproblematiek zijn in deze wijk verouderde sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door nieuwe woningen met meer kwaliteit. In de provincie Groningen speelt krimp vooral in Oost-Groningen, Eemsdelta en de gemeente De Marne. “Ik ben onder de indruk van de problemen die de bevolkingskrimp met zich meebrengt”, aldus Verbeet.

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan Blauwestad.