nieuws

10 okt 2002, 00:12

Voorzitter De Jong van VNO-NCW Noord: ‘Nieuw waterbeleid moet betaalbaar blijven’

De hevige overstromingen die afgelopen zomer Midden-Europa teisterden, hebben de overheden en waterschappen aan het denken gezet. Ook de overstromingen in Groningen en omstreken lieten in augustus zien dat de eerste tastbare negatieve gevolgen van het broeikaseffect niet meer op zich laten wachten. Popke de Jong, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Noord, is het ermee eens dat er een nieuw waterbeleid moet worden gevoerd. Maar, zo stelt hij, ‘het moet niet onnodig veel geld kosten’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat schrijft De Jong deze maand in het opinieblad van VNO-NCW, Forum. In zijn artikel hekelt hij de plannen van de provincies Groningen en Drenthe en betrokken waterschappen, om op de lange termijn een grootschalige aanpassing van het ruimtegebruik voor wonen en werken aan de eisen van de waterhuishouding na te streven.
De Jong noemt een ingrijpende aanpassing van de ruimtelijke ordening in Nederland ‘ineffectief’. “Met zo’n aanpak zal veel tijd en geld verloren gaan, zonder een directe vergroting van de veiligheid”, stelt hij. Daarom lijkt het De Jong nuttiger om de bestaande waterhuishouding te optimaliseren. Volgens hem levert dat wel een directe verbetering van de bescherming tegen wateroverlast.