nieuws

10 dec 2000, 00:12

'Voorbarige conclusies over ondergrondse opslag kernafval'

Het is voorbarig te concluderen dat het langdurig ondergronds opslaan van radioactief afval haalbaar is. Dit stelt de Groningse onderzoeker H. Damveld, die geldt als een autoriteit op het gebied van de opslag van dergelijk afval. Hij reageert op de bevindingen in een binnenkort te verschijnen rapport van de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het rapport beschrijft dat het ondergronds opslaan van radioactief afval technisch en maatschappelijk haalbaar is. Het gaat daarbij om het zogeheten terugneembaar opslaan, waarbij het materiaal ook na honderden jaren nog uit de grond kan worden gehaald.
Damveld ziet die haalbaarheid nog niet. ,,Proeven in het Duitse Asse tonen aan dat er al binnen een aantal jaren problemen kunnen optreden in bijvoorbeeld de constructie van voorgestelde opslagplekken als zoutkoepels.''
De Duitse ondergrondse opslag dreigt volgens de onderzoeker zelfs in te storten. ,,Het project heeft bovendien te kampen met het binnendringen van water. De combinatie van water en zout leidt niet alleen tot het in een aantal jaren wegrotten van de afvalvaten, het chemische proces dat op gang komt kan ook tot zware explosies in de ondergrondse opslag leiden.''
Er dient in zijn ogen snel een maatschappelijk debat op gang te komen over de afvalproblematiek. Zelf heeft Damveld een studie over kernenergie en kernethiek voor de CORA gemaakt. ,,Het is belangrijk dat de politiek nu al zijn verantwoordelijkheid neemt en dit niet doorschuift naar toekomstige generaties'', stelt hij.