nieuws

14 okt 2002, 00:12

Vonhoff-leerstoel bezet voor man en vrouw samen

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is men de vroegere Commissaris der Koningin Henk Vonhoff nog niet vergeten. Er is zelfs een leerstoel naar hem vernoemd. Deze leerstoel stelt de RUG in staat om vooraanstaande wetenschappers naar Groningen te halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor dit jaar is er een echtpaar benoemd om die leerstoel in te nemen. Het betreft kunsthistoricus Robert Hillenbrand, en zijn echtgenote historica Carole Hillenbrand. Het hoogleraarechtpaar is door de Rijksuniversiteit Groningen benoemd op de Vonhoff-leerstoel voor het academisch jaar 2002-2003. Beide hoogleraren houden een voordracht over drie opeenvolgende perioden in de geschiedenis van Jeruzalem.