nieuws

02 nov 2016, 10:10

Volledig busstation naar zuidzijde Hoofdstation

Als het aan het college van B en W van Groningen ligt, wordt het volledige busstation verplaatst naar de zuidzijde van het Hoofdstation. Op de huidige plek aan de noordkant is te weinig ruimte om de groei van het aantal busreizigers in de toekomst op te vangen, zegt het college. Naar verwachting kan het nieuwe busstation vanaf 2021 in gebruik worden genomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het college levert verplaatsing van het volledige busstation een groot aantal voordelen op. Zo is de ruimte aan de noordzijde te beperkt om verdere groei van het aantal reizigers mogelijk te maken. Dit aantal neemt naar verwachting nog toe en daar komt bij dat de bussen ook steeds langer worden. Het huidige busstation aan de noordzijde is bovendien slecht toegankelijk voor mindervaliden, de bushaltes zijn te klein om de vele reizigers te herbergen en de verkeerssituatie op de Stationsweg ter hoogte van de Werkmanbrug is zeer complex, waardoor vaak onveilige situaties ontstaan. Een busstation aan de zuidzijde kent deze nadelen niet, aldus B en W.

Er waren al plannen om zes haltes naar de achterzijde van het station te verplaatsen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het verplaatsen van het gehele busstation, wordt het aantal haltes aan de zuidzijde uitgebreid tot een volwaardig busstation. In combinatie met de geplande busonderdoorgang en de reizigerspassage onder het Hoofdstation door, wordt het mogelijk één lang busstation te realiseren. Een van de grote voordelen hiervan is dat de busreizigers de busbaan niet meer hoeven over te steken, maar net als treinreizigers gebruik kunnen maken van de reizigerstunnel.

Op woensdag 16 november is er een inloopbijeenkomst over de plannen in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.00 uur.