nieuws

21 nov 2010, 13:01

Volksvermaken opnieuw ‘Koninklijk’

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen mag zich ‘Koninklijk’ blijven noemen. Afgelopen week kwam de bevestiging via de gemeente binnen dat het predicaat door H.M. de Koningin weer voor 25 jaar verleend is. Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. De aanleiding tot de oprichting was de wens om de viering van Groningens Ontzet, de 28ste, een vaster en duurzamer fundament te bezorgen. De Vereeniging heeft deze Groninger feestdag die terugvoert tot de belegering en het ontzet van de stad in 1672, sinds haar oprichting steeds breed aangepakt. Koninklijk

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

werd zij vanwege ‘haar voortdurende inspanningen ten behoeve van de bevolking van Stad en Ommeland met traditionele ingrediënten als muziek, kinderspelen, wedstrijden, paardenkeuring, concours hippique en tot slot een groots en briljant vuurwerk’. Ook de kermis verwierf een vaste plaats, terwijl er jaarlijks aandacht was voor verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken.
Sinds 1947 verzorgt Volksvermaken bovendien de intocht van Sinterklaas. Die kwam dit jaar afgelopen zaterdag weer men een groot gevolg de Stad binnen. De heilige kindervriend werd op de Grote Markt ingehaald door een grote menigte kinderen. Burgemeester Peter Rehwinkel heette de Sint welkom.
Volksvermaken organiseert ook al jaren de uitdeling van voederbieten en de daarop volgende lampionnenwedstrijd ter gelegenheid van Sint Martinus. Wanneer de winters voldoende sneeuwrijk zijn, verzorgt Volksvermaken bovendien arrensledewedstrijden.


Op haar website www.feestinstad.nl doet Volksvermaken verslag van haar activiteiten.