nieuws

03 aug 2000, 00:12

Voedselgebrek dreigt voor scholeksters op Groningse Wad

Scholeksters op het Groningse en Friese Wad dreigen van de honger om te komen. Dit ten gevolge van de grootschalige wijze waarop vissers kokkels mogen halen uit de Waddenzee. Dat stellen de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Beide organisaties hebben officieel bezwaar aangetekend tegen de vergunning die door het rijk is verleend voor het op grootschalige wijze vissen op kokkels in de Waddenzee. Volgens de vergunning mogen de vissers vanaf 14 augustus weer mechanisch vissen. Staatssecretaris Faber van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft daar toestemming voor gegeven. Ze heeft zich daarbij gebaseerd op advies van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek.
Maar de beide natuurbeschermingsorganisaties zijn het er niet mee eens. Volgens hen is de vergunning veel te ruimhartig en komen er daardoor vanaf november nauwelijks meer schelpdieren voor op droogvallende platen in de Waddenzee.