nieuws

22 dec 2010, 10:10

VNO-NCW spoort Groningse overheden aan strijdbijl te begraven

Ondernemersorganisatie VNO-NCW heeft de gemeente en provincie Groningen in een brief opgeroepen hun verstoorde relatie zo snel mogelijk te herstellen. De verhoudingen tussen beide overheden zijn op scherp gezet nadat de provincie recent, ondanks eerdere toezeggingen, besloot geen 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het Groninger Forum. Een meerderheid van Provinciale Staten ziet geen heil in het project. De gemeente maakte hierop bekend de provincie voor de rechter te slepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeente en provincie zijn ernstig verstoord nadat de provincie onlangs bekend maakte de eerder toegezegde 35 miljoen euro voor de bouw van het Groninger Forum aan de Grote Markt in te trekken. Een meerderheid van Provinciale Staten ziet geen heil in het project. De gemeente maakte hierop bekend de provincie voor de rechter te slepen.

Volgens VNO NCW Noord is het Noorden, en Groningen in het bijzonder, erbij gebaat als de verstoorde verhoudingen zo snel mogelijk weer hersteld worden. Projecten als de Zuidelijke Ringweg en de Regiotram kunnen alleen slagen als de gemeente en provincie het weer bijgelegd hebben, aldus de werkgeversorganisatie.

VNO NCW Noord heeft toegezegd een bemiddelende rol te willen spelen als commissaris van de koningin Max van den Berg en burgemeester Peter Rehwinkel begin januari met elkaar om tafel gaan. Dit verzoeningsgesprek vindt plaats op initiatief van Van den Berg.

Nu de bouw van het Forum op losse schroeven staat, heeft de gemeente besloten de bouw van een informatiecentrum op de Grote Markt voorlopig uit te stellen. In het centrum zou de bezoeker van de Groninger binnenstad geïnformeerd worden over grote bouwprojecten in de binnenstad, waaronder dus het Forum.