nieuws

20 mei 2001, 00:12

VluchtelingenWerk wil toch onderzoek criminaliteit asielzoekers

Er komt toch een grootschalig onderzoek naar criminaliteit onder asielzoekers. VluchtelingenWerk Nederland wil voor de volgende verkiezingen in 2002 in beeld laten brengen wat 'de feiten' in Nederland zijn over dit beladen onderwerp.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Dan kunnen deze een politieke rol spelen, in plaats van de huidige onzekerheid over de omvang van de criminaliteit'', zegt voorzitter H. van den Bergh. De hulporganisatie zoekt nog een onderzoeksinstituut dat het wetenschappelijke onderzoek kan uitvoeren.
De afdeling criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een van de mogelijke kandidaten. De universiteit zal vermoedelijk in de komende weken worden gepolst. Het vooronderzoek moet binnenkort beginnen om op tijd voor de verkiezingen een rapport te kunnen afleveren.
Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) vond eerder een uitgebreid overheidsonderzoek onnodig, nadat afgelopen januari een rel was ontstaan over een uitgelekt intern rapport van de Groningse recherche. Hieruit zou blijken dat asielzoekers crimineler zouden zijn dan de gemiddelde Groninger.
Burgemeester Wallage van Groningen deed in de pers vervolgens uitlatingen over de vermeende hoge criminaliteit en kreeg hevige kritiek te verduren. De staatssecretaris meende dat de uitspraken van Wallage oncontroleerbaar waren en dat het uiteindelijk wel naar buiten gebrachte rapport door Den Haag werd afgedaan als onvoldoende en niet wetenschappelijk.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is niet blij met het initiatief. Volgens een woordvoerder was al duidelijk dat het rapport niet deugde. ,,Het heeft veel stof doen opwaaien. En net nu de rust is teruggekeerd, krijgen we zo'n onderzoek en opnieuw een discussie.''
Maar een woordvoerster van VluchtelingenWerk zegt daarop dat een discussie hierover juist steeds terugkomt. ,,Vandaar dat het belangrijk is dat er nu eens feiten ter tafel komen.'' Het vooronderzoek wordt volgens haar een literatuurstudie over wat verblijfsomstandigheden doen met mensen die in onzekerheid verkeren en geen werk hebben.