nieuws

16 mei 2013, 23:11

Vloeistof gelekt op Chemiepark Delfzijl

Het brandweerkorps van Delfzijl heeft donderdagmiddag met een zogenaamde chemiepakinzet ondersteuning verleend aan de bedrijfsbrandweer van het Chemiepark. Op het terrein van Tejin Aramid had er een lekkage plaatsgevonden van de vloeistof methyleenchloride.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om deze lekkage te stoppen was het nodig om extra veiligheidsmaatregelen te nemen om besmetting met de stof te voorkomen. In dit geval was de maatregel dat de ruimte waarin de lekkage plaatsvond alleen in een chemiepak betreden mocht worden. In samenwerking met de bedrijfsbrandweer van het Chemiepark is de lekkage verholpen.


De lekkage vond plaats in een gebouw en omdat er alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verspreiding van de stof te voorkomen, zowel door de lucht als via het riool, is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving. Er hebben zich binnen het bedrijf ook geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.