nieuws

07 nov 2000, 00:12

Visitatiecommissie: Reorganisatie politie Groningen te ambitieus

De ‘beheersdriehoek’ van het Groninger politiekorps loopt te hard van stapel bij de reorganisatie van het corps, zo oordeelt een visitatiecommissie in haar maandag verschenen rapport. Burgemeester Jacques Wallage, korpschef Bernard Welten en hoofdofficier van Justitie Han Moraal moeten volgens de commissie oppassen dat er niet een te groot gat ontstaat tussen wat de top wil en hoe de agenten dat ervaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 1997 tijdens de uit de hand gelopen rellen voorafgaande aan oud en nieuw bleek dat de communicatie tussen de toenmalige burgemeester, korpschef en hoofdofficier van Justitie ernstig tekort schoot. Alledrie werden vervangen. De nieuw aangetreden ‘driehoek’ is sindsdien met veel voortvarendheid begonnen aan een grootschalige reorganisatie van het Groninger korps om de kwaliteit op te krikken.
De visitatiecommissie prijst het trio om hun ‘enorme drive en hoge ambitieniveau’ en is van oordeel dat het korps sinds de Oosterparkrellen een aantoonbaar nieuwe start heeft gemaakt. Tegelijkertijd waarschuwt de commissie, bestaande uit onder andere de burgemeester van Den Bosch, de hoofdofficier van Justitie van Maastricht en de korpschef van de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, de korpsleiding om niet teveel projecten tegelijkertijd te starten. Eerst moet er aan de basis meer draagvlak worden gecreëerd voor de vergaande veranderingen.
Wallage, Welten en Moraal schrijven in een reactie op de bevindingen van de commissie: ‘de teneur van het rapport sterkt ons in onze overtuiging dat het korps op de goede weg is’. De kritische noten noemt het trio ‘nuttige signalen’ maar ‘te weinig concreet’.