nieuws

31 okt 2011, 16:04

Visie op inhoud Groninger Forum in Raadscommissie

B en W van Groningen hebben een visie geformuleerd over wat het Groninger Forum straks inhoudelijk te bieden moet hebben. Met deze Forumvisie geeft het college van B en W haar antwoord op de aanbevelingen van de commissie Terlouw. Woensdagavond komt deze visie van B en W aan de orde tijdens een vergadering van de Raadscommissie Onderwijs. Ook de plannen voor de Oostzijde van de Grote Markt zijn een stap verder. Deze komen ’s middags aan de orde tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de Forumvisie beschrijft het college van B&W wat de gemeente met het Groninger Forum beoogt, welke meerwaarde dit aan Stad en regio geeft en hoe ze partijen uit zal dagen om hier invulling aan te geven. In de visie staan uitgangspunten voor de programmering, bedrijfsvoering, organisatie, publieksbereik en benutting van het gebouw. Een nog aan te stellen intendant moet deze uitwerken tot een bedrijfsplan.


Met de Forumvisie geeft het college een antwoord op de aanbevelingen van de commissie Terlouw. De commissie adviseerde tevens ForumImages aan het Hereplein niet te zien als de ‘preview’ van het uiteindelijke concept. ForumImages moet zich concentreren op haar kerntaak: het vertonen van arthouse-films voor een breder publiek en het programmeren van de goed lopende Forumonderdelen, debat en nieuwe media. Ook moet ForumImages de verbinding leggen tussen het Forum en culturele instellingen in de stad door 'de stad en haar wijken in trekken’