nieuws

24 mrt 2016, 21:09

Vijf oud-rechters naar Groningen als arbiter aardbevingsschade

Vijf oud-rechters naar Groningen als arbiter aardbevingsschade

In Groningen zullen speciale Arbiters worden aangesteld die een oordeel moeten vellen bij het vaststellen van aardbevingsschade. Zij zullen worden ingeschakeld wanneer er na een eerste inspectie en vervolgens een contra-expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van de schade. Maandag 2 mei aanstaande starten de ‘Arbiters aardbevingsschade’ hun werkzaamheden. Een en ander is donderdag door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het beleid van Hans Alders is het verbeteren van de schadeafhandeling een van de centrale onderdelen.

De nieuwe Arbiter Aardbevingsschade zal de zaak ter plaatse beoordelen en een uitspraak moeten doen waar het CVW en de NAM zich in principe aan verbinden.

Maar als de eigenaar na het oordeel van deze nieuwe arbiters het niet eens is met diens eindoordeel dan kan die eigenaar de zaak alsnog voorleggen aan een gewone rechter.