nieuws

31 mei 2000, 00:12

Vier miljoen gulden minder voor bèta’s

Minder nieuwe inschrijvingen en minder promoties hebben als gevolg, dat er fors minder geld voor de bètafaculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen beschikbaar is. In de komende jaren krijgen ze vier miljoen gulden minder te besteden. De bèta’s kunnen door deze ontwikkeling in geldnood komen. De problemen kwamen aan het licht, nadat de financiën na jaren van ondoorzichtigheid weer netjes op orde waren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De laatste jaren zijn er nieuwe computerprogramma’s gebruikt, die nogal wat aanloopproblemen kenden. Nu deze onder controle zijn, is het weer mogelijk de financiële zaken nauwkeurig in beeld te krijgen. Ook de invoering van de MUB, een nieuwe bestuursstructuur, leidde tot tijdelijke onduidelijkheid over de beschikbare gelden.