nieuws

01 okt 2002, 00:12

Vice-fractievoorzitter PvdA: ''Sloop Oosterpoort”

Vice-voorzitter Ad Prins van de PvdA in Groningen meent dat sloop van cultureel centrum De Oosterpoort op termijn moet worden overwogen, omdat een noodzakelijke forse verbouwing ook vele miljoenen euro's gaat kosten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij doet zijn uitspraken in het PvdA-blad 'Onze Binding' van de stedelijke afdeling van de sociaal-democraten. Prins reageert met zijn stelling op de controverse die in politiek Groningen woedt over de nieuwbouwplannen van onder meer GroenLinks voor een gloednieuw cultureel centrum aan de Grote Markt.
''Met de herinnering aan de vele prachtige concerten die er zijn geweest doet de sloop natuurlijk pijn'', schrijft Prins. Maar het pand is, zoals bekend, muzikaal op zachts gezegd geen topper. ''Met een zaal zonder publiek is de akoestiek matig, maar bij de repetities naar verluid zo beroerd dat de orkestleden zichzelf moeilijk kunnen horen spelen. En het gebouw voldoet niet aan de arbo-wetgeving, er moet een luchtverversingssysteem in. Als de Oosterpoort blijft bestaan, zou er veel geld besteed moeten worden aan verbetering''. Die mogelijke investering wordt geraamd op vijftien miljoen euro.
''Geld en stenen zijn slechte uitgangspunten voor een discussie over cultuur. Bovenstaande argumenten moeten wel gewisseld worden, maar laten we het vooral ook hebben over de culturele voorzieningen zelf en over de publieke zaak dier er mee gemoeid is''. De PvdA zal bij het besluitvormingsproces te rade gaan bij de burgers. ''We zullen als fractie er goed op toezien dat Stadjers bij de verdere discussie, en wat ons betreft streven we er naar dat verschillende opties besproken kunnen worden''.