nieuws

12 jun 2012, 18:06

Vervanging Herewegviaduct Groningen lastiger dan gedacht; meerdere opties

Burgemeester en Wethouders van Groningen hebben de mogelijkheden voor de vervanging van het Herewegviaduct in kaart gebracht. De oudste spoorbrug van Noord-Nederland is toe aan vervanging. En dat is volgens de gemeente Groningen geen gemakkelijke opgave, omdat de eisen van vandaag heel anders zijn dan bij de bouw van de brug in 1870. Het college wil de buurtbewoners nadrukkelijk betrekken bij de uiteindelijke plannen voor een nieuw viaduct. Op dinsdag 26 juni is er een informatieavond voor aanwonenden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het boekje ‘Verkenningen voor een nieuw Herewegviaduct’ dat het college naar de raad heeft gestuurd worden de verschillende dilemma’s duidelijk geschetst. Om te voldoen aan de eisen van de spoorwegen moet de brug hoger komen te liggen dan nu. Maar daarmee worden de hellingen ook steiler en dat zou met name voor fietsers problemen kunnen opleveren.

En om de verkeersveiligheid te vergroten, zou de weg eigenlijk breder moeten worden met als meest ideale situatie dat fietspaden niet direct aan de rijbaan grenzen. Maar daarvoor biedt de aangrenzende bebouwing eigenlijk te weinig ruimte. En dan is er ook nog de monumentale waarde van onderdelen van het viaduct en gebouwen in de directe omgeving.

In afstemming met de provincie, ProRail en het projectbureau regiotram heeft de gemeente vier varianten verkend, namelijk een minimale ophoging waarbij de bestaande situatie zoveel mogelijk blijft bestaan, een variant waarbij het wegvak zoveel mogelijk wordt verbreed, een variant waarbij de fietspaden in beide richtingen aan één kant naast de rijbaan komen (asymmetrische variant) en de mogelijkheid van een tunnel onder het spoor.

Inbreng van gebruikers en buurtbewoners

Voordat het college voorstellen gaat doen voor een programma van eisen, zullen de verkenningen besproken worden met aanwonenden en buurtorganisaties. Van hen wil het college graag weten welke belangen vanuit de omgeving bij de verkenningen mogelijk over het hoofd werden gezien of onvoldoende aandacht hebben gekregen.

Op dinsdag 26 juni zal daarvoor een informatiebijeenkomst gehouden worden. Die begint om 20.00 uur in De Puddingfabriek (Viaductstraat 3a).

Het is de bedoeling dat in 2013 kan worden gestart met het ontwerptraject voor een nieuw Herewegviaduct.