nieuws

07 sep 2009, 17:05

Project Grote Markt-oostzijde: vertraging in Poelestraat door verontreiniging

Het project Grote Markt-oostzijde heeft, kort na de start, enige vertraging opgelopen. Dat komt doordat er verontreiniging is aangetroffen in de Poelestraat, zo heeft een woordvoerder van de gemeente Groningen maandagmiddag bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project Grote markt oostzijde. In de Poelestraat betekent dat het graven van sleuven en het verleggen van kabels en leidingen.

De Milieudienst van de gemeente Groningen heeft eind vorige week bodemmonsters genomen. Deze monsters wezen uit dat de bodem vervuild is met zware metalen. De bewoners en ondernemers van de Poelestraat hoeven zich niet ongerust te maken: de verontreiniging is niet gevaarlijk voor de omgeving. Wel moet de aannemer nu zoeken naar een andere manier van graven en een andere manier van afvoeren van de grond. Dat gebeurt de komende dagen.


Dat betekent dat - in tegenstelling tot eerdere berichten- er nog niet begonnen is met de werkzaamheden.
De bewoners en ondernemers van de Poelestraat zijn vandaag per brief door de aannemer geinformeerd.