nieuws

09 aug 2001, 00:12

Verslavingszorg Groningen zet aanval in op ‘thuisdrinkers’

Het aantal stille drinkers in Nederland neemt toe. Daarbij gaat het om mensen die thuis dagelijks aanzienlijk meer alcohol consumeren dan goed voor hen is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Probleem is dat het gaat om mensen die moeilijk te traceren zijn, omdat hun drankprobleem niet onmiddellijk opvalt bij de buitenwacht. Mara de verslavingszorg in Groningen is tioch vana plan om het probleem aan te pakken en heeft een offensief ingezet tegen het stille alocoholisma. De stille, stevige drinkers moeten via wijkverenigingen en buren uit hun isolement worden verlost. De verslavingszorg in Groningen schat dat ongeveer negen procent van de Nederlandse bevolking als probleemdrinker kan worden gezien. Dat zou dan gaan om 1,1 miljoen mensen. Het ministerie van VWS steunt de Groningse aanval op net thuisdrinken.