nieuws

28 feb 2002, 00:12

Verpleegkundige beroepen en carrières centraal op Be-roependag AZG

Het Academisch Ziekenhuis Groningen presenteert zaterdag 2 maart ongeveer 30 verpleeg-kundige beroepen aan het publiek. De dag is georganiseerd voor mensen die interesse hebben in een baan in het ziekenhuis en richt zich speciaal op schoolverlaters en mensen die zich willen orienteren op de arbeidsmarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Behalve het presenteren van de verschillende verpleegkundige functies is er ook aandacht voor de carrièreperspectieven in de verpleging. Verpleegkundigen geven deze dag veel informatie over hun vak en bij een aantal beroepen is het ook mogelijk om de werkplek zelf te bezoeken. De AZG beroependag wordt georganiseerd in het kader van de landelijke open dag voor de zorgsector.
In de Nederlandse ziekenhuizen is een groot tekort aan verpleegkundigen. Ook het AZG heeft daar last van. Het AZG besteedt daarom erg veel aandacht aan loopbaanbegeleiding en aan het opleiden en bijscholen van verpleegkundigen en artsen. Ook worden in het AZG nieuwe vakgebieden ontwik-keld zoals de nurse practitioner en de ziekenhuisarts. Door het creëren van extra functies worden de carrièreperspectieven van verpleegkundigen groter. Zo krijgt het vak van verpleegkundige meer in-houd en wordt het aantrekkelijker om voor een baan in het ziekenhuis te kiezen.
De beroependag van het AZG duurt zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en is vrij toegankelijk voor het publiek. Diverse verpleegkundigen presenteren hun vakgebieden op de begane grond van het zie-kenhuis met behulp van stands, toelichtingen, presentaties en rondleidingen.