nieuws

19 feb 2002, 00:12

Verkiezingsaffiches tentoongesteld in Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum in Groningen heeft vrijdag een tentoonstelling over verkiezingscampagnes in de twintigste eeuw geopend. De expositie laat aan de hand van affiches zien hoe de campagnes in de loop der jaren zijn veranderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens samensteller en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen G. Voerman heeft dit met de ontzuiling te maken. ,,Tot de jaren vijftig werd er veel ideologische politiek gevoerd. De affiches hadden toen veel symbolen, zoals een rode vlag voor de socialisten.''
Sinds eind jaren zestig zijn de politici zelf belangrijker geworden in de campagne, stelt Voerman. Technologische ontwikkelingen zoals de televisie droegen daar aan bij. Hoewel ,,politiek nu minder leeft dan in de jaren zeventig'', signaleert Voerman wel een verlevendiging in de campagne met de komst van nieuwe partijen als Leefbaar Nederland. De samensteller doelt op beschuldigingen van VVD-voorzitter Eenhoorn dat Leefbaar Nederland met modder zou gaan gooien tijdens de campagne. ,,Nou, dat was alvast de eerste modder die door de lucht vloog.''
De tentoonstelling ,,En dan barst de strijd weer los...de verkiezingscampagnes in de twintigste eeuw'' is te zien van 15 februari tot en met 14 april in het Universiteitsmuseum. De expositie wordt begeleid door het boek ,,Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998'' van de hand van Voerman en co-auteur D. Elzinga.