nieuws

20 feb 2008, 22:10

Verbouwing Groninger Provinciehuis afgeblazen

Het Groninger provinciehuis krijgt geen ingrijpende verbouwing. Het college van Gedeputeerde Staten ziet af van een metamorfose voor het provinciehuis omdat het veel te veel rompslomp voor de ambtenaren met zich mee zou brengen. Ook kan het wel twintig jaar duren voor de investering is terugverdiend. De operatie was al zeer omstreden omdat veel ambtenaren hun vaste werkplek zouden verliezen. GS schrijven in een brief aan Provinciale Staten:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Na beschouwing van alle verzamelde informatie en de laatste actuele ontwikkelingen, komen wij tot de conclusie dat wij het niet verstandig vinden om door te gaan met de invoering van het nieuwe huisvestingsconcept. De redenen hiervoor zijn:

1) De spankracht van de medewerkers wordt met de invoering van Metamorfose meer op de proef gesteld dan was voorzien. Dit komt door het tempo en de intensiteit van het invoeren van de ICT-verandering in combinatie met een stapeling van andere belangrijke ontwikkelingen in de organisatie.


2) De financiële risico's zijn te groot. De terugverdientijd komt door tegenvallers nu uit op ruim 20 jaar. Dit is een verdubbeling van de termijn uit de oorspronkelijke opdracht. Ook komen we op korte termijn voor een hoge piek in de kosten te staan.

Het stoppen van Metamorfose en de bijbehorende bouwkundige aanpassingen betekent niet dat de ontwikkelingen die wij in gang hebben gezet ook niet meer doorgaan. Wij gaan verder met de digitalisering van de organisatie, het stimuleren van een andere wijze van werken en het verbeteren van de bezettingsgraad. Hierbij zullen wij een zo groot mogelijk deel van de resultaten van het voorbereidingstraject van Metamorfose gebruiken. "