nieuws

30 jul 2008, 18:06

Gruwelijke kindermishandeling in Veendam

De gemeente Veendam heeft gisteren overleg gevoerd met alle instanties die betrokken zijn bij een gezin uit de Schaperstraat in Veendam. Dit naar aanleiding van verdenking van gruwelijke kindermishandeling door de stiefvader. Maandagmiddag 21 juli werd deze man aangehouden op verdenking van geweldpleging tegen zijn stiefdochter en wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving. De man zou het 14-jarige meisje hebben mishandeld, waarbij zelfs sprake was van kokend water en van het enige tijd opsluiten van het kind in een koelkast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De moeder van de kinderen is op 23 juli door de politie aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels in volle gang.

De gemeente Veendam heeft de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar inwoners, en met name voor de jongste inwoners. De gemeente Veendam zit dan ook boven op deze zaak. Door gesprekken, en het opvragen van schriftelijke informatie, wil de gemeente inzicht krijgen of het zorgnetwerk rond het gezin naar behoren heeft gefunctioneerd.

Inmiddels zijn bij de betrokken instanties interne protocollen gestart om helder te krijgen welke zorg er verleend is, en hoe de contacten zijn verlopen. De Inspectie van de Jeugdzorg is hierbij nauw betrokken. De gemeente Veendam wacht de uitkomsten van dit onderzoek af, en volgt het traject nauwlettend, aldus een persverklaring.