nieuws

05 dec 2000, 00:12

Van Boxtel steekt geld in oplossing problemen Groningse Antillianen en Arubanen

Minister Van Boxtel (Grote stedenbeleid) stelt de komende vier jaar jaarlijks zes miljoen gulden beschikbaar voor de aanpak van problemen in de zeven zogeheten Antillensteden. In Groningen begint het project ‘Ganashi: meedoen is winst’, dat oplossingen moet bieden aan een deel van de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap, dat onder meer met werkloosheid tobt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Soortgelijke projecten zijn opgezet in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen en Den Helder. Groningen krijgt jaarlijks 725.000 gulden van het Rijk en verhoogt dit bedrag tot anderhalf miljoen gulden. De gemeenten hadden tien miljoen per jaar gevraagd. Aan het project wordt meegedaan door onder meer verschillende gemeentelijke afdelingen, politie en justitie en het Bureau Nieuwkomers.
In Groningen zijn duizend mensen die profijt kunnen hebben van Ganashi, dat ‘winst’ betekent in het Papiaments. ‘’Problemen als een slechte beheersing van het Nederlands, problemen met huisvesting en het hebben van schulden belemmeren het goed functioneren,‘’ aldus de Groningse wethouder Wicher Pattje.
De ‘Ganashi-aanpak’ betekent dat Antillianen en Arubanen een begeleider krijgen, die bemiddelt bij bijvoorbeeld het vinden van een werkplek. Deze begeleiders zijn zowel medewerkers van overheidsinstanties als vrijwilligers uit de Antilliaanse gemeenschap, die via belangenverenigingen direct bij de projecten betrokken zijn. Het meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, benadrukt Groningen; ‘’De deelnemers zetten wel hun handtekening en hebben een inspanningsverplichting’’.