nieuws

06 jun 2000, 00:12

Valutastrop Avebe geschat op twintig miljoen

Bijna de complete top van het oost-Groningse aardappelzetmeel-concern Avebe is met onmiddellijke ingang vertrokken. Vanochtend werd tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat de valutastrop van Avebe wordt geschat op zo'n twintig miljoen gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De complete top van Avebe is afgelopen weekend opgestapt nadat bekend is geworden dat de directie in valuta is gaan handelen. Die handel pakte niet gunstig, maar zelfs zeer ongunstig uit voor Avebe. Hieronder de integrale persverklaring, waarin ook al melding gemaakt wordt van een nieuwe voorzitter van het bestuur en nieuwe directieleden.
'Tussen de leden van het Bestuur van AVEBE b.a. te Veendam enerzijds en de voorzitter van het Bestuur van AVEBE en de voorzitter van de Directie van AVEBE anderzijds is recentelijk een diepgaand verschil van inzicht ontstaan over het gevoerde en te voeren beleid.
Het betreft hier een niet geautoriseerde grotere voorverkoop van vreemde valuta die een substantieel financieel nadeel voor AVEBE met zich meebrengt. Deze ernstige onregelmatigheid is niet tijdig en niet volledig gemeld aan het Bestuur. Hierdoor is naar het oordeel van de leden van het Bestuur een onwerkbare situatie binnen het Bestuur en tussen het Bestuur en de Directie ontstaan.
De voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Directie hebben in verband hiermee hun respectievelijke functies met onmiddellijke ingang neergelegd.
Tot voorzitter van het Bestuur van AVEBE is vervolgens benoemd de heer E. Haselhoff (59 jaar) te Vroomshoop, tot heden vice-voorzitter van het Bestuur van AVEBE. In de vacature van vice-voorzitter van het Bestuur is benoemd de heer Drs. J.W. Hoekman (41 jaar) te Odoornerveen’