nieuws

03 okt 2001, 00:12

Vakbonden: 'Sluiting chloorfabriek Akzo Nobel onzalig plan'

De chloorfabriek van Akzo Nobel in Delfzijl gaat in 2004 dicht. Het personeel van het bedrijf is dinsdagmiddag ingelicht over de sluiting. Het verouderde productieproces en daardoor een verliesgevende chloorproductie zijn debet aan de sluiting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het bedrijf zelf zullen door de sluiting 181 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het bedrijf zal proberen gedwongen ontslagen te voorkomen.
De sluiting van de fabriek betekent overigens niet het einde van de omstreden chloortransporten. Omdat Akzo Nobel contractueel verplicht is tussen de 20.000 en 25.000 ton chloor per jaar te leveren aan een Japans en Amerikaans bedrijf in Delfzijl zullen de chloortreinen na 2004 in omgekeerde richting gaan rijden. Het chloor wordt dan waarschijnlijk betrokken van een locatie in Rotterdam.
Woordvoerder H. Pol van FNV Bondgenoten noemt het besluit van Akzo ,,rampzalig”. ,,De tweehonderd arbeidsplaatsen is slechts het topje van de ijsberg”, denkt Pol. ,,In een gebied waar de werkgelegenheid toch al laag ligt, is het vertrekken van zo’n groot bedrijf desastreus.” Hij vermoedt dat het aantal verloren arbeidsplaatsen zeker twee keer zo hoog ligt. Ook CNV-woordvoerder F. van de Veen spreekt van een ,,tragisch besluit”. De bond wil op korte termijn met Akzo Nobel om de tafel om te bezien of er nog andere mogelijkheden zijn dan sluiting. ,,Het zal ontzettend veel moeite kosten om de betreffende werknemers in de regio aan een nieuwe baan te helpen”, stelt Van de Veen.
De milieubeweging, die de afgelopen jaren naarstig probeerde de chloortransporten terug te dringen, is furieus over het voornemen van Akzo om het vervoer in tegengestelde richting voort te zetten. ,,Dit bewijst voor de zoveelste keer dat Akzo geen enkele interesse heeft in het beschermen van mensen”, stelt woordvoerder E. Matser van Greenpeace. Ook woordvoerder W. Everts van het comité van burgemeesters waarvan de gemeenten langs de chloorlijn liggen, is uiterst ontstemd. Minister Pronk van Milieu, die ook al lange tijd met Akzo praat over vermindering van het aantal transporten, beraadt zich donderdag met minister Jorritsma van Economische Zaken en de Groninger Commissaris der Koningin Alders op de nieuwe situatie.
De chloorproductie en de daarmee gepaard gaande transporten dateren uit de jaren zestig. In totaal kent Akzo drie lokaties waar vandaan chloor wordt getransporteerd: Delfzijl, Hengelo en Rotterdam. In heel Europa wordt jaarlijks 1,5 miljoen ton chloor per spoor vervoerd. Nederland neemt hiervan 50 duizend ton voor zijn rekening.