nieuws

05 jun 2000, 00:12

Vaders gratis toegang tot Natuurmuseum Groningen

Ter gelegenheid van Vaderdag kunnen alle vaders op zondag 18 juni het Natuurmuseum in Groningen gratis bezoeken. Ze krijgen bovendien een presentje.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Natuurmuseum Groningen heeft besloten kogelgraniet tot het object van de maand juni te maken. De granieten, die vooral voorkomen in zuidwest Finland, Zweden en Nieuw-Zeeland, zien eruit als kogels met daar omheen prachtige ringen. Iedere ring is opgebouwd uit een ander mineraal. Ze ontstaan door kristallisatie van normale granietmineralen rondom een vreemd insluitsel of een klein hoopje eerder ontstane kristallen.