nieuws

08 jan 2001, 00:12

Vader negen pleegkinderen moet sollicteren

De gemeente Groningen handelt niet onrechtmatig door van een vader van negen pleegkinderen uit die stad te eisen dat hij een deeltijdbaan zoekt. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen vrijdag bepaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De 54-jarige Hiehle is werkloos sinds hij vijf jaar geleden door een reorganisatie zijn baan als docent kwijtraakte. In die afgelopen jaren kreeg hij steeds meer pleegkinderen waardoor hij vindt dat hij geen tijd meer heeft voor een baan.
Hiehle stapte naar de rechter nadat de Sociale Dienst in juni een strafkorting van 10 procent op zijn bijstandsuitkering toepaste, omdat hij weigert een baan voor 20 uur te zoeken. De oud-docent vindt de maatregel principieel onjuist. De staat zou veel duurder uit zijn als de -voor een deel gehandicapte- kinderen voor wie hij zorgt in een tehuis moeten worden opgevangen, redeneert hij. Bovendien meent hij dat, gezien zijn leeftijd, de kans op een baan gering is.
De Sociale Dienst vindt echter dat het gezin al tegemoet gekomen is omdat Hiehle's echtgenote vrij is gesteld van de sollicitatieplicht.
Bestuursrechter G. Laman stelde vast dat Hiehle niet voldoet aan de criteria voor uitzonderingsgevallen zoals die in het gemeentelijk beleid zijn vastgelegd. Zij vindt de opstelling van de gemeente niet onredelijk omdat Hiehle's vrouw voor een belangrijk deel de zorg voor de -allen schoolgaande- kinderen op zich kan nemen.
Naar aanleiding van deze zaak heeft Tweede-Kamerlid O. Vos (VVD) eerder kritiek geuit jegens Jeugdzorg die 'roofbouw' op het gezin Hiehle zou plegen door er meer dan drie kinderen onder te brengen. Ook heeft hij minister Borst van WVC om opheldering gevraagd.