nieuws

28 jan 2010, 09:09

Vaarverbod in Stad om ijs diepenring te beschermen

Voor bijna alle diepen en kanalen in de stad heeft het college van burgemeester en wethouders op woensdag 27 januari een algeheel vaarverbod afgekondigd. Zo kunnen Stadjers, bij aanhoudende vorst, hopelijk binnenkort een rondje diepenring schaatsen. Weliswaar heeft het vannacht gedooid, maar er komt een nieuwe koudegolf aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook voor het Reitdiep en het Noord-Willemskanaal heeft de provincie Groningen een vaarverbod ingesteld. Als straks op de diepenring geschaatst kan worden moeten schaatsers in ieder geval rekening houden met een kluunplek bij de A-brug. Voor het aanbrengen van een zinker, dat is een buis waar later de bekabeling voor de technische installatie van de A-brug doorheen loopt, moet een groot wak in het ijs gekapt worden.