nieuws

01 mrt 2008, 11:11

Universiteit Groningen in de fout met transport uranium

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft volgens Justitie in 2003 illegaal kilo’s radioactief materiaal geïmporteerd vanuit Engeland. Het verarmd uranium, bedoeld voor onderzoek, werd vervolgens vanuit Groningen vervoerd naar een verwerkingsbedrijf in Bunschoten, dat niet over de juiste papieren bezat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zaak kwam aan het licht door een inval bij dat bedrijf in 2006. Daar werden papieren gevonden waarop de RUG stond vermeld. Een woordvoerder van de RUG bevestigt dat de universiteit het verarmd uranium uit Engeland heeft gehaald voor onderzoek. Voor dat onderzoek moest het materiaal eerst worden verkleind. ,,Je hoort te controleren of een verwerkingsbedrijf over de juiste papieren bezit, daar hebben we niet aan voldaan’’, aldus de woordvoerder.

Het radioactieve pakket reisde via Rotterdam naar Groningen. Vanuit daar transporteerde de universiteit het materiaal zelf naar Bunschoten. Volgens de RUG is dat vervoer volledig gedaan ,,volgens de regels die er gelden bij vervoer van gevaarlijke stoffen’’.

De universiteit staat maandag terecht voor de rechtbank in Groningen op basis van de Kernenergiewet. Volgens de RUG gaat het in de zaak ,,louter om de vergunningen’’ en is er niks fout gegaan bij het transport of de verwerking van het radioactieve materiaal. Volgens Justitie valt echter niet uit te sluiten of bij de verwerking de omgeving radioactief besmet is geraakt.

Eigenaar Antoon van Belle (68) van Highways International bevestigt dat hij het radioactieve materiaal voor de Rijksuniversiteit Groningen heeft verwerkt. Volgens Van Belle gaat het om ongeveer vijf kilo verarmd uranium. ,,De vergunningen zijn echter allemaal in orde. Ik heb een vergunning van de Euratom in Luxemburg. Volgens het ministerie van VROM zou dat echter alleen een registratie zijn, geen vergunning.’’

Van kans op besmetting is volgens Van Belle geen sprake. ,,Dat is flauwekul, ik heb alles verwerkt in mijn kleine bedrijf en nooit iets in het milieu gedumpt.’’ In 1990 brandde zijn bedrijfspand af na een chemische explosie. Volgens de eigenaar was dat een ongeluk, veroorzaakt door een verkeerde leverantie van een Amerikaans bedrijf. “Volgens VROM moet ik bij iedereen nagaan of ze de juiste vergunningen hebben, maar dat is ondoenlijk’’, stelt Van Belle.

Verarmd uranium is vooral gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het in de vorm van fijnstof of damp wordt ingeademd of via besmette voeding in het lichaam wordt opgenomen.