nieuws

06 jun 2016, 10:10

Unieke Retail Academy voor Groninger ondernemers opgericht: bron van kennis en inspiratie

Unieke Retail Academy voor Groninger ondernemers opgericht: bron van kennis en inspiratie

Detailhandel Groningen kan sinds kort voor interessante, informatieve en inspirerende bijeenkomsten terecht bij de Groninger Retail Academy. Een samenwerking van verschillende bedrijfsverenigingen in de stad Groningen, het Servicepunt Detailhandel  en de Gemeente Groningen maakt dit mogelijk.
 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen jaren werden al verscheidene informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor detailhandel Groningen, maar met de oprichting van de Groninger Retail Academy is er nu één platform van waaruit kennis, ervaring en inspiratie wordt overgebracht. De samenwerkende partijen, VBGW, VBNO, VBZO, GCC, het Servicepunt Detailhandel en de Gemeente Groningen hopen met het aanbieden van verschillende kosteloze thema bijeenkomsten een bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat in de stad Groningen.

 

 
Retail Deal  De fysieke detailhandel maakt al enkele jaren een moeilijke tijd door. De economische omstandigheden , de opkomst van het internet en discountwinkels, vergrijzing en een sterk veranderende consument heeft ervoor gezorgd dat in 2015 en inmiddels ook in 2016 verschillende bekende merken zijn verdwenen uit het straatbeeld. Op 18 november 2015 ondertekende de Gemeente Groningen de Retaildeal van Minister Kamp. De Retaildeals maken deel uit van de twintig afspraken die zijn gemaakt in de nationale Retailagenda.

 

Daarin wordt onder andere gesproken over meer mogelijkheden voor een aantrekkelijke binnenstad. Kennisverrijking voor ondernemers heeft daarin een belangrijke rol en met de oprichting van de Groninger Retail Academy kan daar nu ook concrete invulling aan gegeven worden. 

 

Overleven in de Retail !

 

Op woensdag 29 juni zal de eerste bijeenkomst vanuit de Groninger Retail Academy plaatsvinden.  Tijdens een interactief, inspirerend en humoristisch programma maken de aanwezigen kennis met het OMDENKEN. De aanwezigen worden meegenomen in de wereld van de kansen en mogelijkheden: de Ja-En-Houding. Hoe kun je van een probleem een nieuwe mogelijkheid maken en wat levert dit op. Andere thema’s die dit jaar aan bod zullen komen zijn: De Veranderende Consument, De Winkel van de Toekomst en Identiteitscrisis? 

 


Meer informatie Alle bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen en voor meer informatie en voor het aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan men terecht op www.groningerretailacademy.nl