nieuws

14 nov 2012, 22:10

Unieke proef in Groningen met waterstof en elektriciteitsproductie

In Groningen gaat een bijzondere proef van start met het produceren van waterstof in minicentrales om er vervolgens elektriciteit van te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het lokaal opwekken van energie neemt een hoge vlucht en dan gaat het niet om zonnepanelen alleen. Deze week worden bij EnTranCe in Groningen, onderdeel van de recent opgerichte Energy Academy Europe, negen brandstofcellen geplaatst.

Deze minicentrales, ter grootte van een wasmachine, draaien op aardgas en produceren waterstof om er vervolgens elektriciteit van te maken. Het is door zijn hoge omzettingsefficiëntie van 90% (60% stroom en 30% warmte) een zeer duurzaam concept. Plaatsing en onderhoud van de cellen gebeurt door Eneco Installatiebedrijven.

Proeftuin


EnTranCe is de proeftuin van de Energy Academy Europe, waar marktpartijen en kennisinstelling samen komen. EnTrance is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, BAM GasTerra, Gasunie en Imtech. In deze omgeving voor co-innovatie wordt onderzoek gedaan naar vele energiesystemen van de toekomst.

De geplaatste brandstofcellen worden ingezet bij diverse onderzoek- en studentenprojecten, waar onderzoek wordt gedaan naar de flexibiliteit van energiesystemen. Hierbij wordt ook naar de sterk wisselende productie van wind- en zonne-energie wordt gekeken. Het gaat daarbij om Smart Grids, slimme energiesystemen die zelf kunnen bepalen welke soort energie wanneer en voor welk doel moet worden ingezet. De brandstofcellen worden in tweetallen in speciale cabins geplaatst. Daarnaast zal één brandstofcel bij onderzoekslaboratorium RenQi worden getest. De restwarmte van de brandstofcellen wordt opgeslagen en gebruikt bij andere onderzoeken.

Besparen
Decentraal opwekken van elektriciteit en warmte heeft een aantal voordelen. Het leidt tot minder afhankelijkheid van centrale energieopwekking. Door de korte afstanden wordt ook het energie verlies beperkt. Daarnaast gaat de nieuwe brandstofceltechnologie een directe CO2-besparing opleveren van meer dan 50% ten opzichte van centrale elektriciteitsproductie. Op korte termijn zullen de brandstofcellen op groen gas gaan draaien waardoor het systeem dan volledig klimaatneutraal wordt. Elke brandstofcel levert op jaarbasis een besparing van 5 ton CO2 op. De totale besparing door het plaatsen van de brandstofcellen in Groningen komt op 45 ton CO2 per jaar. De geplaatste brandstofcellen zijn van het type BlueGen.