nieuws

03 sep 2002, 00:12

Unieke historische vondst Thesinge

Bij de reconstructiewerkzaamheden aan de voet van de oude Kloosterkerk in Thesinge is in de bodem een schat aan informatie aangetroffen over het voormalige kloosterterrein. Daaronder ook sporen van een unieke leerlooierij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn zware stiepen aangetroffen van één van de vroegere hoofdgebouwen van het klooster. Er werden sporen ontdekt van een leerlooierij. Dit is een vrij unieke vondst, omdat in Noord-Nederland eerder alleen in Sneek een leerlooierij werd aangetroffen.
In een dieper gelegen gracht zijn talloze gebruiksvoorwerpen gevonden. De conserveringscondities zijn blijkbaar optimaal geweest, want de voorwerpen verkeren in een zeer goede staat.
Er zijn grondmonsters genomen voor laboratorisch onderzoek. Dit onderzoek moet meer informatie verschaffen over de leef- en voedingsgewoonten van de monniken die het klooster bewoonden. Sporen van zowel dierlijk als plantaardig materiaal zijn ook zeer goed bewaard gebleven. Hoewel vanwege de dichte bebouwing ter plaatse alleen maar sprake kan zijn van een ‘klein kijkgaatje’ worden toch voldoende aanwijzingen gevonden, aan de hand waarvan het kloosterverleden van Thesinge vrij nauwkeurig in kaart kan worden gebracht.