nieuws

31 aug 2000, 00:12

Unieke cursus ‘stoppen met roken’ bij de STOPSHOP

Rokers die definitief van hun dodelijke verslaving afwillen kunnen nu ‘op cursus’. De STOPSHOP, Thuiszorg Groningen en de GGD starten in september met een unieke anti-rook cursus. Na vijf groepsbijeenkomsten kunnen de cursisten gebruik maken van een telefonische hulplijn. ‘De opzet van de cursus is uniek in Nederland’, aldus de enthousiaste Hulpverleningsdienst Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan onder meer de lichamelijke verschijnselen die zich aandienen bij mensen die de sigaret opgeven, zoals bijvoorbeeld gewichtsproblemen. Na afloop van de cursusbijeenkomsten zoekt de cursusleiding zes maal telefonisch contact met de dan waarschijnlijk oud-rokers.
‘Rond de millenniumwisseling hebben vele mensen een poging gedaan om te stoppen met roken, al of niet met behulp van nicotinevervangers’, stelt de Hulpverleningsdienst. De GGD heeft rond de jaarwisseling bijna tweehonderd informatiepakketten aan ‘stoppers’ gestuurd. Maar inmiddels zijn vele rokers toch weer met hun levensgevaarlijke rookpatroon begonnen
Mensen die belangstelling hebben voor de cursus, kunnen op dinsdag 5 september van 19.30 tot 21.00 uur een gratis toegankelijke informatiebijeenkomst bezoeken in de STOPSHOP aan de Hofstraat 28 in Groningen. De cursusbijeenkomsten zijn op 11,12,14, en 21 september. De kosten voor de cursus bedragen tweehonderd gulden. ‘Stoppers’ kunnen zich aanmelden bij de STOPSHOP: 050-312 30 22 tussen 10.00 en 15.00 uur of tijdens de informatiebijeenkomst.