nieuws

17 mrt 2008, 09:09

Uniek verbodsbord tegen studenten in Groningen

Bewoners van de Zeeheldenbuurt in Groningen hebben een uniek verbodsbord geplaatst waarmee ze studenten hopen te weren uit hun wijk. Althans: ze vinden dat er veel te veel studentenkamers mogen worden verhuurd. (Foto: Rick Akkerman) Bewoners van de Peizerweg verspreidden daarom een brief tegen het kamerverhuurbeleid van de gemeente. Ze pleiten voor betere spreiding van studenten en een norm die uitgaat van huizenblokken in plaats van straten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds vorig jaar mei de 25-procentsnorm voor kamerverhuur is ingevoerd – niet meer dan een kwart van een straat mag uit studentenpanden bestaan – groeit het aantal kamervergunningen aan de Peizerweg snel.

Andere straten, zoals de Parkweg, zijn op slot gegaan en het probleem verplaatst zich. De 'Initiatiefgroep Peizerweg', die de actie heeft opgezet, stelt dat de gemeente achter de feiten aanloopt.