nieuws

09 sep 2010, 16:04

UMCG in de bres voor behoud ziekenhuiszorg Oost-Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) gaan de bestaande samenwerking intensiveren. Doel van de samenwerking is om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke ziekenhuiszorg voor inwoners in Oost-Groningen te behouden. Hiertoe hebben de ziekenhuizen een intentieverklaring ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Heel Nederland, maar in het bijzonder Oost-Groningen, krijgt de komende jaren te maken met een krimpende bevolking. Bovendien zullen er steeds minder zorgprofessionals zijn om het toenemend aantal ouderen met complexe (chronische) ziektebeelden te verzorgen. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan ziekenhuisvoorzieningen om de kwaliteit van en de toegang tot de zorg in stand te houden. UMCG en OZG willen daarom - samen met zorgverzekeraars en bij voorkeur ook met het Refaja ziekenhuis - tot een gezamenlijke aanpak van de zorg in de regio komen. Hierdoor komt een breder pakket van ziekenhuisvoorzieningen beschikbaar voor inwoners van Oost-Groningen.

Als streekziekenhuis met vestigingen in Winschoten (locatie Lucas) en Delfzijl (locatie Delfzicht) staat de OZG voor een vernieuwing van de ziekenhuiscapaciteit in Oost-Groningen. Daarbij richt de OZG zich steeds meer op een hoge kwaliteit van de basiszorg.
Het UMCG wil zich als academisch ziekenhuis nadrukkelijker richten op de top in medisch kunnen en handelen, de complexe zorg, en op opleiding en onderzoek. Door de krachten van beide organisaties te bundelen, kunnen deze doelen maximaal gerealiseerd worden en ontstaat de schaalvergroting die nodig is. Dit om enerzijds de genoemde ontwikkelingen het hoofd te bieden en anderzijds er voor te zorgen dat beide organisaties zich, ieder op hun eigen gebied, maximaal kunnen ontwikkelen.

Nieuw ziekenhuis OZG
De OZG onderzoekt op dit moment meerdere locaties aan de A7 om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het UMCG wil de bestaande samenwerking op het gebied van obstetrie/gynaecologie, orthopedie, chirurgie en longgeneeskunde verder uitbreiden. Ook willen de organisaties - in samenwerking met andere partners in de acute zorgketen - een spoedeisende hulp realiseren in het nieuw te bouwen ziekenhuis. Daarnaast wordt onderzocht of nadere samenwerking op het gebied van logistiek, inkoop, facilitair bedrijf en ICT mogelijk is.