nieuws

27 mrt 2015, 11:11

UMCG: ‘Groningen Airport Eelde van groot belang voor economische groei en werkgelegenheid’

UMCG: ‘Groningen Airport Eelde van groot belang voor economische groei en werkgelegenheid’

Groningen Airport Eelde is van groot belang voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit ziekenhuis heeft intensieve contacten met ziekenhuizen en onderzoekers in Europa en in de rest van de wereld. Het UMCG wil in 2016 de helihaven verplaatsen naar Eelde, en ook om die reden is de luchthaven voor het UMCG van groot belang. Een en ander betoogt Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Het zegt dit in een gesprek met de Groninger Internet Courant (GIC), in het kader van een serie interviews met persoonlijkheden uit de Noordelijke economie over de betekenis van Groningen Airport Eelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eerder al kwamen aan het woord Lambert Zwiers (VNO-NCW MKB Noord), Harm Post (Groningen Seaports) en ondernemer Marc Vletter. Hieronder het interview met de heer Aartsen.

 

Wat betekent Groningen Airport Eelde voor het UMCG?

‘Die luchthaven is van grote betekenis voor de economische groei en de werkgelegenheid in de regio, en voor ons als ziekenhuis in het bijzonder. Wij doen bijvoorbeeld veel zaken met Chinese of Amerikaanse onderzoekers. En ook hebben we relaties met bijna alle grotere ziekenhuizen in Europa. Dan is de aanwezigheid van een luchthaven vrij wezenlijk voor de bereikbaarheid van ons ziekenhuis, en voor Noord-Nederland in het algemeen.’

 

‘Ook voor ons personeel is de aanwezigheid van een luchthaven in de buurt van belang. Wij hebben 12.000 medewerkers. Stel dat die in een gezinsverband leven met nog twee mensen, dan gaat het om 36.000 personen, medewerkers van het UMCG en hun familie. Die kunnen nu op vakantie vanaf een vliegveld in de buurt. Maar het is ook een belangrijke voorziening voor als je nieuwe medewerkers aan wilt trekken.’

 

‘Ook zijn er veel onderzoeksprojecten die tot stand komen dankzij subsidie uit Brussel, en daarom komen er vaak mensen vanuit die stad naar het UMCG. Om al die redenen is de nabijheid van een luchthaven voor ons echt van zeer grote waarde: wij moeten en willen meeliften met ontwikkelingen in de hele wereld. En de wereld met ontwikkelingen uit Groningen’

 

 

Hoe staat het met de plannen voor de "Health and security HUb" en de verplaatsing van de traumaheli?

‘Dat gaat hartstikke goed! Momenteel is de helihaven nog gevestigd op het dak van ons ziekenhuis. Maar er komen steeds meer nachtvluchten bij, en dat willen wij onze buurtbewoners niet aandoen. Vorig jaar alleen al waren er 1400 vluchten vanaf onze helihaven. Daarom hebben we besloten om de helihaven te verplaatsen naar Eelde.

 

Binnenkort gaat een aanbesteding van start voor een duurzaam en energiezuinig gebouw op Eelde, waar ook de brandweer en Ambulancezorg Drenthe in worden ondergebracht. Hopelijk wordt dat gebouw een impuls voor andere bedrijven om zich bij de Luchthaven te vestigen. Vestiging op Eelde heeft nog een ander voordeel, want de bereikbaarheid per helikopter wordt vergroot: die kan dan binnen afzienbare tijd tot achter Zwolle komen.’

Heeft u een verklaring voor het feit dat de baanverlenging toch niet heeft geleid tot een forse groei van het aantal passagiers. Waren de verwachtingen misschien te hooggespannen?

‘Op zichzelf was en ben ik nog steeds van mening dat de baanverlenging een goede zaak is geweest. Dat prijsvechters er minder op inspelen dan verwacht, komt denk ik omdat zij zich het liefst vestigen in gebieden met een grote bevolkingsdichtheid. En zij kijken ook naar de kosten van landingsrechten die elders misschien lager zijn.’

 

‘Maar ik denk dat de baanverlenging echt nieuwe mogelijkheden heeft gebracht. Daar moet je dan wel op acteren, en geen kansen laten lopen.’

Groningen Airport Eelde wil graag Danish Air Transport bewegen een dagelijkse lijn naar Kopenhagen te starten. Wat vindt u daarvan, en deelt u de analyse dat aansluiting op een ‘Hub’ van belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling?

‘Kopenhagen kan zeker een interessante verbinding zijn, want die luchthaven heeft ook intercontinentale verbindingen. Bovendien is het een interessante stad om naar toe te gaan. Maar voor mij is Kopenhagen niet zaligmakend. Eelde kan ook een lijndienst starten naar een ander stad, waarvandaan mensen kunnen overstappen op een ander vliegtuig: daar hebben wij als UMCG geen mening over, dat laat ik graag over aan Groningen Airport Eelde.’

Wat is in uw visie de betekenis van GAE voor de noordelijke economie en het noordelijke bedrijfsleven?

‘De luchthaven is, zoals gezegd, in mijn ogen belangrijk voor de economische groei en de werkgelegenheid in het Noorden. De aanwezigheid geeft nieuwe kansen. Alleen moeten we die wel oppakken.’

Kunt u de volgende zin afmaken: ‘Zonder Groningen Airport Eelde zou Groningen…..”

‘Zonder Groningen Airport Eelde zou Groningen in het kader van economische groei een behoorlijke stap terug doen. Vanuit dat perspectief zou het niet goed zijn wanneer er geen luchthaven meer bij ons in de buurt zou zijn, en zouden we kansen laten lopen.’