nieuws

04 jun 2018, 20:08

UMCG boekt winst van 27,9 miljoen en investeert in nieuw personeel

UMCG boekt winst van 27,9 miljoen en investeert in nieuw personeel

Het UMCG heeft in 2017 een in financieel opzicht goed jaar achter de rug. De winst die werd geboekt zal dit jaar onder meer gestoken worden in het opleiden van meer zorgpersoneel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2017 heeft het UMCG een financieel resultaat geboekt van 27,9 miljoen euro. De omzet bedroeg 1,3 miljard euro, dit is vergelijkbaar met de omzet in 2016.

 

Het fors hogere resultaat in 2017 (14,1 miljoen euro hoger dan in 2016) wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten: als gevolg van niet ingevulde vacatures waren er lagere personeelslasten en door de succesvolle implementatie van het elektronisch patiëntendossier zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Ook de resultaten van de deelnemingen dragen bij aan het hogere groepsresultaat.

 

Omdat het incidentele baten betreft, zet het UMCG het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 onverminderd voort, om zo te kunnen blijven innoveren en investeren in de kwaliteit van complexe patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp (‘Hotfloor’) en de ontwikkeling van het Centrum Acute Zorg.

 

Extra opleiden

 

De arbeidsmarktkrapte is ook voelbaar in het UMCG. Daarom trekt het UMCG de komende jaren extra geld uit voor het opleiden van meer zorgpersoneel. Zo komen er in 2018 10 procent meer leerlingverpleegkundigen dan vorig jaar en wordt samen met de ziekenhuizen in de regio opgetrokken om extra anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, klinisch perfusionisten ander klinisch ondersteunend personeel op te leiden.

 

 Dat is nodig, want in 2017 is - als gevolg van openstaande vacatures - niet op alle bedrijfsonderdelen met een volledige bezetting gewerkt. Dankzij extra inspanningen van medewerkers lukt het nagenoeg om alle zorg te blijven verlenen.

 

EPD

In 2017 hebben de voorbereidingen op en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier een grote impact op de hele organisatie gehad. Meer dan 10.000 medewerkers zijn daarvoor geschoold en in het eerste weekend van december vond de succesvolle ‘Go Live’ plaats. Inmiddels is ook het patiëntenportaal ‘mijnUMCG’ succesvol geïmplementeerd en hebben ruim 10.000 patiënten zich geregistreerd en toegang tot hun medisch dossier.  

 

Protonentherapie

Na een jarenlang voorbereidingstraject is in 2017 de bouw van het UMCG Protonentherapiecentrum afgerond en is begin 2018 gestart met de behandeling van patiënten. Het UMCG verheugt zich op de koninklijke opening op 8 juni 2018. (Zie foto boven).