nieuws

18 mrt 2015, 09:09

Tussentijdse opkomst Statenverkiezingen: 3,1 procent

Rond 08.45 uur had 3,1 procent van de stad-Groningse kiezers zijn stem uitgebracht. Dat is iets minder dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toen had om 08.45 uur 3,4 procent van de kiezers de gang naar het stembureau gemaakt. De uiteindelijke opkomst in de gemeente Groningen kwam destijds uit op 57,4 procent.

Dat meldt de gemeente Groningen.

Dit is de eerste keer dat de Provinciale Statenverkiezingen gecombineerd worden met de waterschapsverkiezingen. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was om 08.45 uur 2,8 procent.

Het gaat bij deze meting om een peiling onder 18 van de 140 stembureaus in de gemeente Groningen. Dat zijn dezelfde stembureaus als bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Kiezers mogen in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen en kunnen dat dus doen op een andere plek dan de vorige keer. Daarom kan de peiling iets vertekenen.

Er zijn dit keer voor de Provinciale Statenverkiezing 157.808 stemgerechtigden in de gemeente Groningen. Voor de verkiezingen van de waterschappen zijn 170.281 kiezers opgeroepen.