nieuws

07 apr 2008, 10:10

Tunnel voor zuidelijke ringweg Groningen; zelfs GroenLinks enthousiast

De zuidelijke ringweg bij Groningen gaat in de toekomst compleet ondergronds. Deze allerdrukste weg van Noord-Nederland blijkt prima in de vorm van een tunnel te kunnen worden aangelegd. De kosten er van zijn lager dan aanvankelijk gevreesd, waardoor aanleg er van haalbaar is. Dat blijkt uit haalbaarheidsonderzoeken van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen. In de Groningse gemeentepolitiek is enthousiast gereageerd op dit voorstel. Zelfs GroenLinks, tot nu toe vooral actief met het bevorderen van openbaar vervoer, is enthousiast. Sterker nog: volgens de fractievoorzitter van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad, Drewes de Haan, gaat het uiteindelijk om een initiatief van GroenLinks, zo schrijft hij in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het Dagblad van het Noorden kwam zaterdag met een hele grote opening van de krant: Ringweg Groningen in tunnel. Het blijkt dat het college van B&W de voorkeur heeft voor ondertunneling van het drukste stukje snelweg van Noord-Nederland: de Zuidelijke Ringweg. Het is terecht dat de krant met vier artikelen plus het hoofdcommentaar veel aandacht heeft voor dit verassende nieuws. De laatste jaren is namelijk veel gezegd over het aanpakken van de Zuidelijke Ringweg door de verschillende overheden, maar de tunneloptie is niet eens ergens genoemd, laat staan dat het de eerste voorkeur zou zijn.

Voor GroenLinks staat het aanpakken van de Zuidelijke Ringweg eigenlijk niet hoog op de agenda. Wij willen eigenlijk liever meer investeren in het Openbaar Vervoer. Maar ons is wel duidelijk dat vroeg of laat iets aan de Zuidelijke Ringweg gedaan moeten. En dan speciaal aan het Julianaplein, waar de snelwegen A7 en A28 elkaar kruisen. Nu wordt het verkeer daar nog steeds met verkeerslichten geregeld en die hebben de maximale verwerkingscapaciteit allang bereikt. In het collegeprogramma van 2006 hebben we dan ook de volgende afspraak gemaakt ”Samen met de provincie en het rijk werken we aan een duurzame en structurele oplossing van de problematiek op de zuidelijke ringweg;” Beter zelf zorgen voor een aanpak die niet ten koste gaat het Sterrebos e.d., dan schone handen houden. We gingen dus voor de optie van het dubbeldeks maken van Zuidelijke Ringweg en niet voor het verder aanleggen van bypasses ernaast.

Dat was de stand van zaken tot nu toe. Dan nu even naar een persoonlijke noot. Op 10 januari van dit jaar besprak de raad in een informatieve raadsvergadering de ontwerpversie van de nieuwe structuurvisie De Stad op Scherp. De fracties werd toen ook gevraagd om aan te geven wat ze misten. Ik heb toen gezegd dat ik er een punt in mis dat van grote invloed is op de ruimtelijke ordening van de stad. Dat zat er in verleden wel vaak de structuurplannen, zoals in 1987 de ontwikkeling van de Verbindingskanaalzone met het Groninger Museum en in 1994 met de stadsuitbreidingen met de wijken De Held, Reitdiep en Piccardthof.

Op 10 januari heb ik daarom twee suggesties gedaan om dat gemis in de structuurvisie goed te maken. Er was veel tijd voor om daar wat mee te doen, want zoals bekend gaat de structuurvisie over de ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 met een doorkijk naar 2030. We zijn nu nog geen drie maanden verder en ik absoluut niet kunnen denken dat die twee suggesties van GroenLinks nu al bovenaan de agenda´s zouden staan. Mijn eerste voorstel was namelijk dat er in de structuurvisie ook nagedacht moest worden over de grote ruimtelijke mogelijkheden als één van de twee suikerfabrieken in de komende tien jaar zou gaan sluiten. En mijn andere voorstel was eens te gaan nadenken of de Zuidelijke Ringweg ook ondergronds kan worden aangelegd. Dit gezien de ervaringen elders, waar ik komende week wel op in ga.

Het vervolg is bekend. Zes dagen later maakte de SuikerUnie bekend dat de suikerfabriek in de stad ging dicht. de stad dicht ging. Het college van B&W besloot daarop de nieuwe structuurvisie een half jaar uit te stellen, omdat een gebied van 250 hectare een nieuwe bestemming kan krijgen. En deze week maakten de gemeente en Rijkswaterstaat dus bekend dat het ondergronds brengen van de Zuidelijke Ringweg haalbaar lijkt en dat ze het nu nader willen gaan onderzoeken. Zo heeft de raadsvergadering van 10 januari voor CDA-fractievoorzitter Jan Seton wel een heel andere wending gekregen dan hij toen schreef dat ik te vaak met oude dingen kwam. Dat valt dus wel mee.”

(www.dsg.nl)