nieuws

04 feb 2001, 00:12

Trendbreuk: sterke afname aantal inbraken in Groningen

Het aantal woninginbraken in de provincie Groningen is vorig jaar met twintig procent gedaald. Het aantal inbraken waar aangifte van werd gedaan daalde fors van 4726 naar 3735. Dit maakte de Divisie Regionale Recherche zojuist bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

β€˜β€™Dit is opmerkelijk, omdat in de jaren ervoor sprake was van een jaarcijfer van gemiddeld 4600’’, aldus de politie. Groningen doet het opmerkelijk goed; recentelijk bleek bijvoorbeeld bij zestien regiokorpsen in het land, dat het aantal inbraken in het land stijgt.
De politie ziet meerdere oorzaken voor het dalende cijfer. Zo heeft de politie vorig jaar veel aandacht besteed aan het snel bekend geworden actieprogramma Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit project begeleidt burgers bij het veiliger maken van woningen. Het risico op inbraak kan met 95 procent worden teruggebracht, aldus de Regiopolitie
Het aantal opgeloste inbraken bleef rond de zeshonderd steken. Het oplossingspercentage kwam daarmee rond de achttien procent te liggen, een stijging met vijf procent. Om het percentage oplossingen verder op te krikken wordt in ieder district een woninginbrakenteam geformeerd.