nieuws

20 jan 2008, 21:09

Trein Leer-Groningen geblokkeerd

Zaterdagmiddag werd in de buurt van het station Scheemda voor korte tijd de trein Leer-Groningen geblokkeerd. Activisten van de Partij voor het Noorden maakten daarmee duidelijk dat een interregionale treinverbinding Noord-Nederland – Oost-Friesland van groot belang is voor het ontstaan van een noordelijke, grensoverschrijdende Eems-Dollard regio. Het huidige baantraject is enkelspoors en bij Leer ontbreekt een directe verbinding richting Oldenburg en Bremen. De Partij voor het Noorden meent dat er tussen Groningen en Bremen een goede dubbelspoors- en geëlectrificeerde treinverbinding moet komen. Een geweldig project om te financieren uit de vrijvallende Zuiderzeelijn-gelden. Ook zou dit project heel goed uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) betaald kunnen worden, zodat Noord-Nederland de komende jaren nog iets gaat terugzien van de aardgasbaten die het rijk nu opstrijkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De actie te Scheemda kreeg een nog duidelijker grensoverschrijdend karakter, toen een delegatie van de Oost-Friese politieke partij ‘Die Friesen’
In Scheemda uit de trein stapte. De Partij voor het Noorden en haar zusterpartij begroetten elkaar op het perron en wisselden informatie uit. De Partij voor het Noorden sprak, bij monde van Teun Jan Zanen, lid van Provinciale Staten van Groningen, haar solidariteit uit met de verkiezingscampagne van ‘die Friesen’.

Die doen zondag over een week namelijk mee aan de deelstaatsverkiezingen in Niedersachsen. Bernhard Jansen, kandidaat namens een viertal gemeentes in Oost-Friesland, nam de steun van de Noorderlingen dankbaar in ontvangst. Hij sprak als zijn mening uit dat de regio’s Noord-Nederland en Oost-Friesland de komende tijd de handen nog meer moeten ineenslaan om een gezamenlijke Europese regio verder gestalte te geven.