nieuws

30 aug 2000, 00:12

Traumahelikopter AZG vliegt alleen bij daglicht

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) heeft besloten een traumahelikopter uitsluitend overdag te laten vliegen. Dit heeft het ziekenhuis in een brief aan buurtbewoners aangekondigd. Berichten over de aanstaande plaatsing van de helikopter leidden in de afgelopen tijd tot onrust onder buurtbewoners, die vreesden dat er dag en nacht boven hun wijk gevlogen zou worden. ‘Daglicht is een voorwaarde om te kunnen vliegen’, maakt het ziekenhuis in de brief bekend. Buurtbewoners stellen voor de helikopter op het nabijgelegen vliegveld Eelde te stationeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het AZG is het enige topcentrum in het noorden dat gespecialiseerd is in de opvang en verzorging van zwaargewonden’, aldus woordvoerder R. Verhagen. ‘Juist om die reden zou een helikopter ook bij het AZG moeten worden gestationeerd en niet elders in de noordelijke regio’.
‘De inzet van een traumahelikopter is een bewezen belangrijke aanwinst’, stelt Verhagen. ‘In de periode 1996-1998 zijn 420 ernstig gewonden per ambulance vervoerd. 61 van hen waren bij aankomst overleden. Vervoer via de lucht had aanzienlijk tijd bespaard en dat had levens kunnen redden. Voor patiënten met hersenletsel of een verbrijzeld aangezicht is vervoer per helikopter vaak de enige kans die zij nog hebben.’ Een vlucht van bijvoorbeeld Drachten naar Groningen duurt zeven minuten; een ambulancerit een uur.
Het ziekenhuis beschikt over een Mobiel Medisch Team, dat bestaat uit traumaspecialisten en –verpleegkundigen. Deze experts zijn in staat ter plekke ingrepen uit te voeren. In de medische wereld wordt het eerste uur na een ongeval het ‘gouden uur’ genoemd. Snel ingrijpen op de plaats van het ongeval kan sterfte en handicaps voorkomen.