nieuws

16 mei 2001, 00:12

Traumahelicopter AZG mag aanzienlijk vaker vliegen

De traumahelicopter van het AZG mag aanzienlijk vaker gaan vliegen. Dat hebben B en W zojuist bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W van Groningen geeft het Academisch Ziekenhuis Groningen toestemming om het aantal vluchten van de traumahelicopter fors uit te breiden. Het college gaat daarmee niet in op protesten van omwonenden die vrezen voor grote geluids- en andere overlast van een traumahelicopter.
B en W stellen de gemeenteraad voor het AZG toestemming te geven om de traumahelicopter maximaal zes vliegbewegingen, oftewel drie vluchten, te laten uitvoeren. Dat is een aanzienlijke uitbreiding, want momenteel mogen er slechts vijftig vluchten per jaar uitgevoerd worden. * De uitbreiding van het aantal vliegbewegingen was omstreden omdat buurtbewoners niet alleen vreesden voor lawaai en trillingen maar ook voor hun veiligheid. Maar volgens wethouder R. Paas (CDA) is er met de toestemming voor zes vliegbewegingen per dag nu een evenwichtige afweging gemaakt tussen de belangen van de omwonenden en die van het AZG.
Overigens geldt de vergunning die B en W willen verlenen voor het reguliere gebruik van de traumahelicopter, zoals voor vluchten met donororganenm en te vroieg geboren baby’s. Bij rampen, zoakls in Volendam gaan andere regels gelden en kan de helicopter vaker gana vliegen. Deze regeles zijn inmiddels in voorberereiding bij het ministerie van VROM