nieuws

13 jan 2012, 07:07

Tram in Groningen dichterbij: gemeenteraad bespreekt voorstellen

De komst van een tram in Groningen komt wat dichterbij. Volgende week dinsdag vergadert een raadscommissie namelijk over het voorstel om 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen als bijdrage in de voorbereidingskosten van het project RegioTram.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de voorbereiding van de RegioTram is in totaal 18 miljoen euro gemoeid. De Regio Groningen-Assen, de provincie Groningen en de gemeente Groningen betalen daarvan ieder zes miljoen. Eerder stelde de gemeente Groningen al 2,5 miljoen euro beschikbaar.


De raadscommissie Beheer & Verkeer vergadert dinsdag 17 januari vanaf 20.00 uur in het stadhuis. In deze extra vergadering bespreekt de commissie ook een raadsvoorstel voor de inrichting van de Zonnelaan, dat verband houdt met de komst van de tram.

De Zonnelaan moet bij de komst van de RegioTram namelijk opnieuw worden ingericht. Voor de inrichting zijn drie varianten onderzocht. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor variant 1. Hierbij komt de tram in een groene middenberm te liggen met aan beide zijden een brede rijbaan voor auto’s, een vrijliggend fietspad en een trottoir. Langs de Zonnelaan komen geen parkeerplaatsen. Parkeren vindt elders in de wijk plaats.

Op verzoek van de gemeenteraad is ook een door bewoners aangedragen variant uitgewerkt, waarbij aan de oostzijde van de Zonnelaan parkeerplaatsen blijven bestaan. Deze variant vindt het college van B&W uit het oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst. Er ontstaan conflicten tussen fietsen en auto’s die over het vrijliggende fietspad naar een parkeerplaats rijden.