nieuws

14 jul 2010, 10:10

Tram Groningen: alsnog second opinion gevraagd over financiële risico’s

Het college van B en W en Gedeputeerde Staten hebben besloten een second opinion aan te vragen voor de kosten van de tram in Groningen. Een extern bureau is gevraagd om nog eens uitermate zorgvuldig uit te rekenen wat de tram Groningen moet gaan kosten. Pas als deze second opinion er is kunnen gemeenteraad en Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de vraag of er wel of geen tram komt in Groningen. Gemeente en provincie willen meer zekerheid over de vraag dat de kosten hier niet zo pan gaan uitrijzen, zoals bij de aanleg van de metro in Amsterdam. Een en ander blijkt uit een brief die gisteren is verstuurd aan de gemeenteraad en aan Provinciale Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Belang, omvang en complexiteit van het project RegioTram vragen om de meest zorgvuldige voorbereiding. De colleges van B&W en GS besteden daarom bijzondere aandacht aan de financiering en het risicomanagement van het project. De colleges hebben een extern bureau gevraagd voor een second opinion hierover. Deze second opinion is nog niet gereed.

De colleges willen de second opinion over het risicomanagement betrekken bij de afronding van hun eigen besluitvorming, en toevoegen aan de documentatie voor gemeenteraad en Provinciale Staten. B&W en GS voeren nog nader overleg over de verdeling van financiële risico’s tussen de in het project deelnemende partijen.
Wij gaan ervan uit u de toegezegde documentatie spoedig na het zomerreces alsnog te kunnen toesturen. Over het moment van behandeling ervan in uw Raad zullen wij overleg voeren met het Presidium", aldus de brief aan de Groninger gemeenteraad en aan Provinciale Staten.