nieuws

20 dec 2011, 10:10

Tram Groningen: twee consortia overgebleven voor aanleg en exploitatie

Komend jaar, 2012, zal de gemeenteraad van Groningen besluiten welke van twee overgebleven consortia de tram naar Groningen mag gaan aanleggen en vervolgens 22,5 jaar lang mag gaan exploiteren. Aanvankelijk waren er drie gegadigde consortia in de race, maar een daarvan heeft zich teruggetrokken. Vanmiddag bespreekt een commissie uit de Groningse gemeenteraad wat de gevolgen zijn van het afhaken van een van de drie gegadigde consortia.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadscommissie Beheer en Verkeer bespreekt vanmiddag de stand van zaken rond de aanbesteding van de RegioTram. De commissie praat dan onder meer over de gevolgen van het afhaken van één van de drie consortia die zou meedoen aan de aanbesteding. Ook bespreekt de commissie de adviezen van de speciale tramcommissie uit de raad.

Twee tramlijnen in eerste fase

De eerste fase van het project RegioTram bestaat uit de aanleg van de tramlijnen 1 en 2 in de stad Groningen. Lijn 1 rijdt van het Hoofdstation naar Zernike. Lijn 2 rijdt van het Hoofdstation naar Kardinge. Gemeente en provincie willen deze opdracht uitbesteden aan een consortium van samenwerkende bedrijven. Het consortium moet een prijsopgave doen voor aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie van de tramlijnen gedurende 22,5 jaar. Het projectbureau RegioTram voert namens gemeente en provincie gesprekken met twee consortia die deelnemen aan de aanbesteding.

Zij hebben inmiddels de conceptaanbestedingsdocumenten ontvangen. Daarin staat aan welke eisen en wensen de aanleg van de tram in Groningen moet voldoen. De consortia kunnen in deze fase hun opvatting geven over de aanbestedingsdocumenten en vragen stellen.

Een derde consortium, maakte zoals gemeld onlangs bekend zich terug te trekken uit de aanbesteding. Dit consortium ziet geen mogelijkheden een concurrerende aanbieding te doen omdat men niet tijdig kan beschikken over een vervoersbedrijf dat de exploitatie van de tram kan verzorgen.

Het college van B&W verwacht dat ook met twee consortia de aanbestedingsprocedure goede resultaten kan opleveren. Het college stelt de raad daarom voor met de aanbestedingsprocedure door te gaan zoals gepland. Naar verwachting kan de gemeenteraad dan eind 2012 een besluit nemen over de gunning van de opdracht.

De openbare vergadering begint om 17.00 uur in het stadhuis aan de Grote Markt en is live te volgen via

 www.groningen.nl/gemeenteraad.